KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP

Điện thoại: (0262) 3 853279 – Fax: (0262) 3813953

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/knonglam

 Ngành Công nghệ thực phẩm

Mã Ngành: 7540101 – Tổ hợp môn: A00, A02, B00, B08

Công nghệ thực phẩm (Food Technology) là ngành chuyên về lĩnh vực bảo quản và chế biến nông sản. Ngành học này được ứng dụng trong lĩnh vực ăn uống, an toàn thực phẩm… tất cả đều liên quan đến công nghệ thực phẩm; nhằm tối ưu hóa dinh dưỡng trong việc phục vụ nhu cầu ăn uống của cộng đồng.

Ngành Công nghệ thực phẩm đào tạo kiến thức nền tảng, chuyên sâu về hóa học, sinh học; vệ sinh an toàn thực phẩm; nguyên liệu chế biến và quy trình phân tích, đánh giá chất lượng thực phẩm; phương pháp chế biến thực phẩm… Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt, vận hành dây chuyền sản xuất; tổ chức, quản lý (công nghệ, kỹ thuật, chất lượng sản phẩm) và điều hành sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm.

Bên cạnh đó, sinh viên được thường xuyên thực hành trong phòng thí nghiệm, tập làm quen với công việc phân tích thực phẩm, đánh giá mức độ vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện các quy trình công nghệ chế biến, sản xuất, bảo quản thực phẩm.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

+ Làm việc tại các nhà máy, công ty sản xuất thực phẩm và đồ uống như: bánh kẹo, đường, sữa, cà phê, nước giải khát…..

+ Các trung tâm kiểm tra, kiểm định chất lượng nông sản, thực phẩm trên địa bàn cả nước.

+ Các phòng ban thuộc sở nông nghiệp và phát trển nông thôn, trung tâm khuyến nông hoặc bộ phận vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc các sở y tế.