Mã ngành: 7620110_1

Tổ hợp xét tuyển: A00,A02,B00,B08

Nông nghiệp công nghệ cao giúp cho người học hiểu và ứng dụng những công nghệ mới, tiên tiến trong canh tác cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững.

Người học được trang bị những kiến thức về ứng dụng công nghệ sinh học trong việc chọn lọc và tạo ra những giống cây trồng có khả năng đáp ứng tốt với điều kiện bất lợi để đem lại năng suất cao. Bên cạnh đó, người học cũng vận dụng được công nghệ sinh học để tạo ra những chế phẩm sinh học kích thích sinh trưởng, phát triển và tính kháng của cây trồng.

Người học cũng được cung cấp những kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát tự động điều kiện vi khí hậu, chế độ dinh dưỡng, tưới nước cho cây trồng canh tác trong điều kiện nhà màng, nhà lưới.

Ngoài ra sinh viên được cung cấp các kiến thức liên quan đến chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, có cơ hội tiếp cận và tham gia các dự án nông nghiệp công nghệ cao và thực tập sinh tại các nước có nền nông nghiệp công nghệ cao phát triển mạnh.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

– Làm việc trong các cơ quan nhà nước: Bộ/Sở/Phòng Khoa học và Công nghệ, Bộ/Sở/Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

– Giảng viên, nghiên cứu viên các trường đại học, viện có đào tạo ngành Nông nghiệp công nghệ cao

– Tư vấn viên cho các chương trình trong chuyển giao ứng dụng Công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

– Chủ nhiệm, thành viên các đề tài/dự án trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

– Cơ hội được học tập nâng cao trình độ (thạc sỹ, tiến sĩ) trong và ngoài nước

– Kỹ sư công nghệ nông nghiệp kỹ thuật số tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và sử dụng các thiết bị nông nghiệp công nghệ cao.

– Làm chủ các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông nghiệp.