Mã ngành: 7620211

Tổ hợp xét tuyển: A00,A02,B00,B08

Quản lý tài nguyên rừng (Forest resource management) là ngành đào tạo các kỹ sư quản lý tài nguyên rừng có khả năng quản lý, tổ chức phát triển bền vững tài nguyên rừng và dịch vụ sinh thái môi trường rừng.

Ngành Quản lý tài nguyên rừng trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về về hệ sinh thái rừng, sinh thái nhân văn và hệ thống quản lý tài nguyên rừng; Kiến thức về chính sách, pháp luật lâm nghiệp, kinh tế tài nguyên và quản lý rừng bền vững; Kỹ năng phân tích vấn đề, đề xuất các giải pháp để quản lý tài nguyên rừng, dịch vụ sinh thái môi trường rừng và thích ứng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu; Kỹ năng tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý rừng bền vững và phát triển các dịch vụ sinh thái môi trường rừng; Kỹ năng giao tiếp, thúc đẩy trong các hoạt động quản lý tài nguyên rừng với các bên liên quan.

Ngoài ra, sinh viên cũng được trang bị các kiến thức cơ bản về kỹ năng mềm, lập kế hoạch và triển khai thực hiện ý tưởng khởi nghiệp, qua đó thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm trong việc chọn nghề, lập nghiệp.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

+ Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp liên quan đến tài nguyên và môi trường rừng: Bộ/sở/ phòng Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên môi trường,…

+ Làm việc tại các khu rừng đặc dụng (Vườn quốc gia, khu bảo tồn,…), rừng sản xuất (công ty lâm nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh, …); Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, khu du lịch sinh thái, ban quản lý dự án,..

+ Làm việc tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu như trường, viện, trung tâm nghiên cứu,…

+ Làm chuyên gia tư vấn cho các chương trình, dự án quốc tế, các tổ chức NGO, VNGO  về lĩnh vực quản lý tài nguyên và phát triển nông lâm nghiệp, chi trả dich vụ môi trường (PES), đánh giá tác động môi trường, giảm phát thải từ suy thoái và mất rừng (REDD+), biến đổi khí hậu….