Mã ngành: 7340101_1

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành QTKD chất lượng cao là ngành mà sinh viên nhận được các điều kiện tốt hơn về cơ sở vật chất (phòng học hiện đại), lớp học nhỏ (tối đa/lớp 30 SV), Giảng viên được chọn lọc đảm bảo đạt chuẩn quốc gia. Sinh viên có nhiều cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học cao hơn chất lượng thông thường (học ít nhất 30% môn học bằng tiếng anh). Chương trình đào tạo được tham khảo từ các chương trình đào tạo QTKD CLC của trường có uy tín trong nước và nước ngoài. Sinh viên được tiếp cận với nguồn học liệu phong phú (Thư viện điện tử). Nhờ đó mà sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng để quản trị và kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như: chất lượng, tài chính, nhân sự và marketing… và thích nghi được môi trường hội nhập quốc tế.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên ngành QTKD CLC có khả năng làm việc ở các vị trí sau: Chuyên viên biên soạn hợp đồng, đàm phán trong kinh doanh, phân tích chiến lược kinh doanh, logistics, phân tích quản lý tài chính, quản lý bán hàng, giám sát bán hàng, quản lý dự án đầu tư, quản lý kinh doanh, quản lý nhân sự….tại các công ty đa quốc gia, công ty xuất nhập khẩu và kinh doanh, các công ty khai thác nông nghiệp, các ngân hàng, giảng viên các trường đại học, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ.