KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

Điện thoại: (0262) 3825808

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/ktncn 

 

 NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Mã Ngành: 7510406 – Tổ hợp môn: A00, A02, B00, D08

 

Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên kiến thức về ngành Môi trường và Công nghệ kỹ thuật môi trường; Có kỹ năng xử lý nước, rác thải, khí thải cho các nhà máy, công ty, các khu công nghiệp; Biết xử lý ô nhiễm, lập dự án bảo vệ môi trường, hướng dẫn và giáo dục mọi người có ý thức bảo vệ môi trường; Có khả năng thực hiện các dự án nước thải tập trung, nước cấp, xử lý chất thải độc hại trong đất, nước và trong các bệnh viện, lò phản ứng hạt nhân; Có khả năng vận hành công nghệ tái chế chất thải; có khả năng tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị, hệ thống trong lĩnh vực môi trường cũng như phục vụ cho công việc giảng dạy…

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

+ Có khả năng tiếp nhận, tổ chức, triển khai, thực hiện và chuyển giao các dự án công nghệ môi trường.

+ Thiết kế và vận hành hệ thống xử lý chất thải.

+ Quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường.

+ Tư vấn và lập các báo cáo về bảo vệ môi trường.

+ Xây dựng các quy trình giám sát an toàn sức khỏe, môi trường.

+ Có thể công tác tại các nhà máy xí nghiệp, các công ty xử lý chất thải;  Trung tâm Bảo vệ môi trường, Phòng Quản lý môi trường ở các cấp chính quyền; Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc biệt là các Sở Khoa học công nghệ & môi trường, Sở Địa chính, Ủy ban nhân dân các huyện thị; Các công ty như cấp thoát nước, tư vấn thiết kế hệ thống xử lý môi trường, nuôi trồng thủy sản và các nhà máy công nghiệp, các cơ quan quản lý môi trường, các cơ quan quy hoạch, khai thác khoáng sản.

Toàn cảnh ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường