Home/Ngành đào tạo Đại học

Y khoa

Mã ngành: 7720101 - Tổ hợp xét tuyển: B00 Y khoa (General Medicine): Là ngành học đào tạo những bác sĩ đa khoa điều trị các bệnh mãn và cấp tính, đưa ra các biện pháp [...]

2021-03-26T15:48:26+07:00March 26th, 2021|Ngành đào tạo Đại học|