Home/Ngành đào tạo Đại học

Y khoa

Mã ngành: 7720101 - Tổ hợp xét tuyển: B00 Y khoa (General Medicine): Là ngành học đào tạo những bác sĩ đa khoa điều trị các bệnh mãn và cấp tính, đưa ra các biện pháp [...]

2024-06-21T16:16:04+07:00March 26th, 2021|Ngành đào tạo Đại học|

Điều dưỡng

Mã ngành: 7720301 - Tổ hợp xét tuyển: B00 Điều dưỡng (Nursing): Là một nghề nghiệp trong hệ thống y tế nhằm bảo vệ, nâng cao, tối ưu về sức khỏe và các khả năng; [...]

2024-06-21T16:16:04+07:00March 26th, 2021|Ngành đào tạo Đại học|

Kế toán

Mã ngành: 7340301 - Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Kế toán (Accountant) là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động [...]

2024-06-21T16:16:05+07:00March 26th, 2021|Ngành đào tạo Đại học|

Kinh tế

Mã ngành: 7310101 - Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Kinh tế là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa và [...]

2024-06-21T16:16:06+07:00March 26th, 2021|Ngành đào tạo Đại học|