Mã ngành: 7720601- Tổ hợp xét tuyển: B00

Kỹ thuật xét nghiệm y học (Laboratory Medicine Technique): Là ngành học đào tạo ra các kỹ sư, bác sĩ kiểm tra, giám sát các quy chế vô khuẩn, quy định về sử dụng hóa chất và sinh phẩm chuyên dụng và an toàn sinh học trong phòng thí nghiệm, phân tích các mẫu bệnh phẩm (máu, phân, nước tiểu, dịch…) của người dân có nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học có khả năng làm việc trong các cơ sở khám chữa bệnh ở các tuyến trung ương, tỉnh, huyện, cộng đồng, cơ sở đào tạo cán bộ y tế nói chung, và các cơ sở y tế.