Home/Các lớp ngắn hạn
Các lớp ngắn hạn2021-04-08T15:47:50+07:00

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng Êđê năm 2022

Trường Đại học Tây Nguyên thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng Êđê cho cán bộ, công chức năm 2022, cụ thể như sau: Thời gian học: 350 tiết. Đối tượng tham gia: Các học [...]

January 13th, 2022|Các lớp ngắn hạn|

Tuyển sinh lớp đào tạo y dược liên tục Chuyên đề Khúc xạ nhãn khoa

Trường Đại học Tây Nguyên thông báo chiêu sinh đào tạo liên tục lớp Chuyên đề Khúc xạ nhãn khoa: Tên lớp Đối tượng Thời gian Học phí (đồng) Khai giảng Chuyên đề Khúc xạ Nhãn khoa Thầy thuốc, nhân [...]

June 7th, 2021|Các lớp ngắn hạn|