Home/Các lớp ngắn hạn
Các lớp ngắn hạn2024-01-22T15:38:42+07:00

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

Trường Đại học Tây Nguyên thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên Đại học, cụ thể như sau: I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG: + Viên chức giảng dạy hiện đang [...]

January 10th, 2024|Các lớp ngắn hạn|

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên tại Trường Đại học Tây Nguyên

Trường Đại học Tây Nguyên thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cho giáo viên Trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên tại Trường Đại học Tây Nguyên, cụ thể như sau: 1. [...]

January 6th, 2024|Các lớp ngắn hạn|

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông

Trường Đại học Tây Nguyên thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học [...]

January 6th, 2024|Các lớp ngắn hạn|

Tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Trường Đại học Tây Nguyên thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Dự kiến thi ngày 09 - 10/9/2023, cụ thể như sau: 1. [...]

May 26th, 2023|Các lớp ngắn hạn|

Tuyển sinh đào tạo liên tục khóa học Siêu âm gan đa thông số – Siêu âm cấp cứu – Siêu âm Cơ xương khớp

Trường Đại học Tây Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo liên tục Khóa học “Siêu Âm Gan Đa Thông Số - Siêu Âm Cấp Cứu – Siêu Âm Cơ Xương Khớp”: STT Tên khóa học Đối tượng Thời gian [...]

March 10th, 2023|Các lớp ngắn hạn|