Home/Các lớp ngắn hạn
Các lớp ngắn hạn2021-04-08T15:47:50+07:00

Tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Trường Đại học Tây Nguyên thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Dự kiến thi ngày 09 - 10/9/2023, cụ thể như sau: 1. [...]

May 26th, 2023|Các lớp ngắn hạn|

Tuyển sinh đào tạo liên tục khóa học Siêu âm gan đa thông số – Siêu âm cấp cứu – Siêu âm Cơ xương khớp

Trường Đại học Tây Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo liên tục Khóa học “Siêu Âm Gan Đa Thông Số - Siêu Âm Cấp Cứu – Siêu Âm Cơ Xương Khớp”: STT Tên khóa học Đối tượng Thời gian [...]

March 10th, 2023|Các lớp ngắn hạn|

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

Trường Đại học Tây Nguyên thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học: 1.Đối tượng tuyển sinh a) Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở [...]

March 1st, 2023|Các lớp ngắn hạn|

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng Êđê năm 2022

Trường Đại học Tây Nguyên thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng Êđê cho cán bộ, công chức năm 2022, cụ thể như sau: Thời gian học: 350 tiết. Đối tượng tham gia: Các học [...]

January 13th, 2022|Các lớp ngắn hạn|