Home/Các lớp ngắn hạn

Tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng I, II, III

Trường Đại học Tây Nguyên thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giảng viên (hạng I – giảng viên cao cấp, hạng II – giảng viên [...]

2021-04-08T10:31:03+07:00March 15th, 2021|Các lớp ngắn hạn|

Tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc Việt Nam – T5/2021

Đại học Tây Nguyên là 1 trong 16 trường trên toàn quốc và là trường duy nhất khu vực Tây Nguyên được tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực [...]

2021-05-20T10:10:07+07:00March 15th, 2021|Các lớp ngắn hạn|

Tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc Việt Nam – T4/2021

Đại học Tây Nguyên là 1 trong 16 trường trên toàn quốc và là trường duy nhất khu vực Tây Nguyên được tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực [...]

2021-04-13T08:41:56+07:00March 14th, 2021|Các lớp ngắn hạn|