Home/Tuyển sinh Đại học
Tuyển sinh Đại học2021-04-08T15:45:18+07:00

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2023

Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành, Trường Đại học Tây Nguyên thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2023 như sau: 1. Đối tượng và điều kiện xét tuyển [...]

April 10th, 2023|Tuyển sinh Đại học|