Home/Tuyển sinh Đại học
Tuyển sinh Đại học2024-01-22T15:38:49+07:00

Xét tuyển đại học chính quy theo điểm thi ĐGNL năm 2024 của ĐHQG TP. HCM

Năm 2024, trường Đại học Tây Nguyên tiếp tục tuyển sinh đại học hệ chính quy xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. Trường Đại học Tây Nguyên [...]

April 15th, 2024|Tuyển sinh Đại học|

Sơ đồ địa điểm thi ĐGNL ĐHQG HCM 2024 tại Trường Đại học Tây Nguyên

Trường Đại học Tây Nguyên là đơn vị phối hợp cùng Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2024 (thi ngày 07/04/2024) ngay tại Trường Đại học Tây Nguyên. Để [...]

April 1st, 2024|Tuyển sinh Đại học|

Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên trong tuyển sinh Đại học năm 2024

Đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên là vấn đề thắc mắc của nhiều bạn thí sinh trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học qua các năm. Dưới đây là chính sách ưu tiên [...]

February 28th, 2024|Tuyển sinh Đại học|

Xét tuyển đại học chính quy theo điểm thi ĐGNL năm 2024 của ĐHQG TP. HCM

Năm 2024, trường Đại học Tây Nguyên tiếp tục tuyển sinh đại học hệ chính quy xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. Trường Đại học Tây Nguyên [...]

February 20th, 2024|Tuyển sinh Đại học|