Home/Tuyển sinh Đại học
Tuyển sinh Đại học2021-04-08T15:45:18+07:00

Điểm sàn xét tuyển đại học theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2022

Căn cứ Công văn số 2103/BGDĐT-GDĐH ngày 29/7/2022 và Công văn số 2104/BGDĐT-GDĐH ngày 29/7/2022 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên [...]

August 2nd, 2022|Tuyển sinh Đại học|