Home/Tuyển sinh Đại học
Tuyển sinh Đại học2021-04-08T15:45:18+07:00

Kết quả phân bổ học sinh hệ dự bị đại học của các Trường Dự bị đại học vào học các ngành đào tạo hệ chính quy năm học 2023 – 2024

Lưu ý: - Học sinh dự bị đại học được phân bổ vào học các ngành đại học, nếu muốn học ngành theo danh sách được phân bổ phải đăng ký xét tuyển đúng mã ngành đã được phân bổ [...]

July 12th, 2023|Tuyển sinh Đại học|