Home/Các lớp ngắn hạn
Các lớp ngắn hạn2024-01-22T15:38:42+07:00

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

Trường Đại học Tây Nguyên thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học: 1.Đối tượng tuyển sinh a) Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở [...]

March 1st, 2023|Các lớp ngắn hạn|

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng Êđê năm 2022

Trường Đại học Tây Nguyên thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng Êđê cho cán bộ, công chức năm 2022, cụ thể như sau: Thời gian học: 350 tiết. Đối tượng tham gia: Các học [...]

January 13th, 2022|Các lớp ngắn hạn|