Home/Các lớp ngắn hạn
Các lớp ngắn hạn2021-04-08T15:47:50+07:00

Tuyển sinh lớp đào tạo y dược liên tục Chuyên đề Khúc xạ nhãn khoa

Trường Đại học Tây Nguyên thông báo chiêu sinh đào tạo liên tục lớp Chuyên đề Khúc xạ nhãn khoa: Tên lớp Đối tượng Thời gian Học phí (đồng) Khai giảng Chuyên đề Khúc xạ Nhãn khoa Thầy thuốc, nhân [...]

June 7th, 2021|Các lớp ngắn hạn|

Tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc Việt Nam năm 2021

Đại học Tây Nguyên là 1 trong 16 trường trên toàn quốc và là trường duy nhất khu vực Tây Nguyên được tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt [...]

May 20th, 2021|Các lớp ngắn hạn|

Mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Căn cứ Công văn số 5408/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công [...]

March 20th, 2021|Các lớp ngắn hạn|