Mã ngành: 7720301 – Tổ hợp xét tuyển: B00

Điều dưỡng (Nursing): Là một nghề nghiệp trong hệ thống y tế nhằm bảo vệ, nâng cao, tối ưu về sức khỏe và các khả năng; dự phòng bệnh và chấn thương; thực hiện nhiệm vụ xoa dịu nỗi đau qua chẩn đoán và điều trị đáp ứng con người; tăng cường chăm sóc sức khỏe cho các cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân điều dưỡng có khả năng làm việc trong các cơ sở khám chữa bệnh ở các tuyến trung ương, tỉnh , huyện, cộng đồng, cơ sở đào tạo cán bộ y tế nói chung, và các cơ sở y tế.