KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

Điện thoại: (0262) 3825808

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/ktncn 

 

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Mã Ngành: 7420201 – Tổ hợp môn: A00, A02, B00, D08

Đào tạo cử nhân Công nghệ Sinh học có kiến thức đầy đủ và chuyên sâu về lĩnh vực Công nghệ Sinh học và Sinh học ứng dụng; Có phương pháp tư duy logic, có tiềm lực để nâng cao trình độ khoa học, có khả năng nghiên cứu khoa học; Có trình độ làm việc trong các cơ quan nghiên cứu khoa học, tự khởi động kinh doanh.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

+ Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học và công nghệ sinh học (Viện công nghệ sinh học và môi trường, Viện nông lâm nghiệp, …)

+ Giảng dạy môn chuyên ngành công nghệ sinh học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

+ Nhân viên xét nghiệm tại các bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm xét nghiệm y học.

+ Làm nhân viên phòng phát triển sản phẩm, kiểm tra sản phẩm và phòng phát triển chiến lược kinh doanh sản phẩm tại các công ty, cơ sở kinh doanh, các trung tâm nghiên cứu ứng dụng sản xuất trong lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học, sinh học ứng dụng và các ngành liên quan

+ Khởi động kinh doanh những mặt hàng thuộc lĩnh vực sinh học, hoặc mở trang trại nông nghiệp hoặc chăn nuôi.

Toàn cảnh ngành Công nghệ Sinh học