KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

Điện thoại: (0262) 3825808

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/ktncn 

 

NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC

Mã Ngành: 7140213 – Tổ hợp môn: A02, B00, B02, D08

 

Đào tạo cử nhân Sư phạm Sinh học có kiến thức về ngành sư phạm; Có phương pháp tư duy logic, có tiềm lực để nâng cao trình độ khoa học và nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng được các yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục; Có trình độ giảng dạy Sinh học; Có khả năng tự học và học lên các bậc cao hơn.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

+ Giảng dạy các môn Sinh học cho các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học.

+ Làm chuyên gia giáo dục phổ thông hoặc cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục.

Toàn cảnh ngành Sư phạm Sinh học