KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

Điện thoại: (0262) 3825808

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/ktncn 

 

NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN HỌC

Mã Ngành: 7140209 – Tổ hợp môn: A00, A01, A02, B00

Đào tạo cử nhân sư phạm Toán học: Có kiến thức rộng và chuyên sâu về toán học, về nghiệp vụ sư phạm; có phương pháp tư duy logic, có tiềm lực để nâng cao trình độ khoa học và nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng được yêu cầu về đổi mới giáo dục, có khả năng nghiên cứu khoa học; Có đủ trình độ để giảng dạy toán học;

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

+ Giảng dạy môn toán ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học.

+ Làm chuyên gia giáo dục phổ thông, làm cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục.

+ Càm cán bộ nghiên cứu Toán học hoặc nghiên cứu về khoa học giáo dục

Toàn cảnh ngành Sư phạm Toán học