KHOA SƯ PHẠM

Điện thoại: (0262) 3853278

Website: http://www.ttn.edu.vn/khoasupham

 Ngành Sư phạm Ngữ văn

Mã Ngành: 7140217 – Tổ hợp môn: C00, C19, C20

 

Ngành Sư phạm Ngữ văn đào tạo giáo viên có trình độ đại học, có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và lòng yêu nghề để giảng dạy và giáo dục học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

+ Giảng dạy môn Ngữ văn cho các trường trung học phổ thông ở các địa phương;

+ Giảng viên các trường cao đẳng, đại học có đào tạo giáo viên trung học phổ thông;

+ Chuyên viên về lĩnh vực giáo dục trung học phổ thông của các sở, phòng giáo dục và đào tạo; cán bộ các cơ quan, tổ chức nghiên cứu và tư vấn phát triển giáo dục trung học phổ thông;

+ Làm công tác báo chí, truyền thông, văn hóa thông tin, xuất bản, nghiên cứu văn hóa văn học, …