KHOA SƯ PHẠM

Điện thoại: (0262) 3853278

Website: http://www.ttn.edu.vn/khoasupham

 Ngành Giáo dục Tiểu học Tiếng Jrai

Mã Ngành: 7140202JR –  Tổ hợp môn: A00, C00, D01

Ngành Giáo dục Tiểu học đào tạo giáo viên tiểu học có trình độ đại học; đào tạo giáo viên có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và lòng yêu nghề để giảng dạy ở bậc tiểu học, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.

Ngành giáo dục Tiểu học có 2 chuyên ngành là Giáo dục tiểu học và Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

+ Giáo viên tại các trường tiểu học;

+ Giảng viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học có đào tạo giáo viên tiểu học;

+ Chuyên viên về lĩnh vực giáo dục tiểu học của các sở, phòng giáo dục và đào tạo; cán bộ các cơ quan, tổ chức nghiên cứu và tư vấn phát triển giáo dục tiểu học,…