KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y

Điện thoại: (0262) 3825496

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/kcn

 

Ngành Chăn nuôi

Mã Ngành: 7620105 – Tổ hợp môn: A02,B00,B08,D13

Đào tạo kỹ sư Chăn nuôi, có kiến thức và kỹ năng trong các lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y; bao gồm: công tác giống, thức ăn, quy trình sản xuất chăn nuôi, phòng trị và quản lý dịch bệnh cho gia súc, có năng lực trong sản xuất và kinh doanh chăn nuôi, thú y một cách có hiệu quả, có kiến thức chuyên ngành rộng và cơ bản về khoa học nông nghiệp, có kỹ năng nghiệp vụ…..

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

+ Cán bộ tại các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và các công ty sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi;

+ Mở cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi;

+ Nghiên cứu, sản xuất các con giống vật nuôi chất lượng cao.