KHOA SƯ PHẠM

Điện thoại: (0262) 3853278

Website: http://www.ttn.edu.vn/khoasupham

 Ngành Giáo dục mầm non

Mã Ngành: 7140201 –  Tổ hợp môn: M01, M09

Ngành Giáo dục Mầm non đào tạo giáo viên mầm non có trình độ đại học, có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và lòng yêu nghề để giảng dạy và giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

+ Giáo viên tại các trường mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo)

+ Giảng viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học có đào tạo giáo viên Mầm non;

+ Chuyên viên về lĩnh vực giáo dục mầm non của các sở, phòng giáo dục và đào tạo; cán bộ các cơ quan, tổ chức nghiên cứu và tư vấn phát triển giáo dục mầm non, …