KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y

Điện thoại: (0262) 3825496

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/kcn

 

Ngành Thú y

Mã Ngành: 7640101 – Tổ hợp môn: A02,B00,B08,D13

Đào tạo bác sỹ Thú y có kiến thức, năng lực chuyên môn trong chẩn đoán, phòng trị và kiểm soát dịch bệnh động vật để phát triển chăn nuôi. Có khả năng thực hiện các nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ liên quan đến bảo vệ sức khỏe động vật, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

+ Cán bộ kỹ thuật trại hoặc phụ trách thương mại, kỹ thuật về thú y hoặc chăn nuôi;

+ Các cơ quan quản lý nhà nước và các công ty sản xuất thuốc thú y;

+ Mở cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, thủy sản; Khám và điều trị thú cưng.