KHOA SƯ PHẠM

Điện thoại: (0262) 3853278

Website: http://www.ttn.edu.vn/khoasupham

 

Ngành Văn học

Mã Ngành: 7229030 – Tổ hợp môn: C00, C19, C20

Ngành Văn học đào tạo cử nhân Văn học có kĩ năng phân tích, lí giải, nghiên cứu, vận dụng ngôn ngữ và văn học trong thực tiễn cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

+ Giảng dạy môn Ngữ văn, tiếng Việt thực hành tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học;

+ Viết báo, biên tập viên trong các tòa soạn báo, đài phát thanh – truyền hình trung ương, địa phương;

+ Nghiên cứu ngôn ngữ, văn học tại các Trung tâm, Viện nghiên cứu ngôn ngữ, văn học;

+ Làm công tác văn phòng, soạn thảo các văn bản hành chính; Làm hướng dẫn viên du lịch; giới thiệu sản phẩm; tổ chức các sự kiện,…