Trường Đại học Tây Nguyên ban hành quyết định số1506/QĐ-ĐHTN-KHTC về việc thu học phí hệ chính quy năm học 2020-2021.

Theo đó, các ngành đào tạo bậc đại học chính quy có mức học phí được cụ thể hóa như bảng dưới đây:

TT Mã Ngành Tên ngành Khối ngành Mức học phí
1 7140201 Giáo dục Mầm non SƯ PHẠM Miễn phí
2 7140206 Giáo dục Thể chất
3 7140202 Giáo dục Tiểu học
4 7140202JR Giáo dục Tiểu học-Tiếng Jrai
5 7140217 Sư phạm Ngữ văn
6 7140231 Sư phạm Tiếng Anh
7 7140209 Sư phạm Toán học
8 7140211 Sư phạm Vật lý
9 7140212 Sư phạm Hóa học
10 7140213 Sư phạm Sinh học
11 7140205 Giáo dục Chính trị
12 7310101 Kinh tế KINH TẾ 280.000đ/tín chỉ
13 7310105 Kinh tế phát triển
14 7340101 Quản trị kinh doanh
15 7340121 Kinh doanh thương mại
16 7340201 Tài chính – Ngân hàng
17 7340301 Kế toán
18 7620115 Kinh tế nông nghiệp
19 7229030 Văn học KHOA HỌC

XÃ HỘI

280.000đ/tín chỉ
20 7220201 Ngôn ngữ Anh
21 7229001 Triết học
22 7620110 Khoa học cây trồng NÔNG LÂM NGHIỆP 280.000đ/tín chỉ
23 7620112 Bảo vệ thực vật
24 7620205 Lâm sinh
25 7540101 Công nghệ thực phẩm
26 7850103 Quản lí đất đai
27 7620105 Chăn nuôi CHĂN NUÔI THÚ Y 280.000đ/tín chỉ
28 7640101 Thú y
29 7420101 Sinh học KHOA HỌC

TỰ NHIÊN–CÔNG NGHỆ

340.000đ/tín chỉ
30 7420201 Công nghệ sinh học
31 7480201 Công nghệ thông tin
32 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường
33 7720101 Y khoa Y DƯỢC 400.000đ/tín chỉ
34 7720301 Điều dưỡng
35 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học

Năm 2020, Chính phủ ban hành nghị định 116 về chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí dành cho sinh viên học sư phạm. Theo đó, Sinh viên theo học  sư phạm vừa được miễn học phí vừa được nhận sinh hoạt phí 3.630.000đ/tháng. Chính sách áp dụng từ khóa 2021. Xem chi tiết theo link: Nghị định 116 CP

Học phí chính quy 2020-2021

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2021