Mã ngành: 7340121 – Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Kinh doanh thương mại (Commercial Business) là ngành đào tạo chuyên sâu các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm liên quan đến thương mại trong nước và thương mại quốc tế bao gồm: Marketing, thị trường, phân tich tài chính, quản lý bán hàng… Ngành học này trang bị các kiến thức về hoạt động bán hàng, xuất – nhập kho, quản trị bán lẻ…

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh thương mại có khả năng làm việc và thành công trong công tác quản lý, các hoạt động thương mại tại các đơn vị sản xuất kinh doanh, các công ty thương mại, các công ty xuất nhập khẩu, các văn phòng đại diện, các công ty đa quốc gia, các đơn vị dịch vụ, đại lý vận tải tàu biển, hàng không, bảo hiểm, ngân hàng…

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức tài chính tín dụng, các đơn vị hành chính sự nghiệp có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, thương mại.