Mã ngành: 7340101 – Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Quản trị kinh doanh (Business Administration): Là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa “hiệu suất”, “quản lý hoạt động kinh doanh” bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có khả năng xây dựng, triển khai các hợp đồng ngoại thương; kiểm soát tình hình tài chính doanh nghiệp; xây dựng chiến lược và lập kế hoạch tiếp thị, tìm kiếm thị trường kinh doanh cũng như tự tạo lập doanh nghiệp cho riêng mình.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

Cử nhân Quản trị kinh doanh làm việc tại các doanh nghiệp, quản lý, điều hành ở các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước, ngoài ra còn có thể làm việc tại các tổ chức kinh tế – xã hội, các tổ chức tài chính, tín dụng…