Mã ngành: 7340201 – Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Tài chính – Ngân hàng (Finance and Banking) làm một ngành khá rộng, bao quát toàn bộ các hoạt động liên quan đến giao dịch tiền tệ và kinh doanh thông qua ngân hàng. Cụ thể đó là tập trung các lĩnh vực liên quan đến tài chính như: Tài chính thuế, tài chính doanh nghiệp và tất cả các vấn đề cần đến công cụ tài chính để thanh toán các cước phí trong nước và quốc tế.

Ngành Tài chính – ngân hàng, các bạn còn được trang bị thêm một tầng kiến thức về cách quản lý tài chính hiệu quả, tiền tệ hiện đại, quản trị cho ngân hàng, doanh nghiệp, công ty. Ngoài ra, học Tài chính – ngân hàng còn được hiểu thêm về các công cụ giúp quản lý rủi ro tài chính hiệu quả. Nắm rõ về quy trình hoạt động tài chính, cách thống kê, về kế toán thuế, và lĩnh vực bảo hiểm trong ngân hàng.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các Ngân hàng, Doanh nghiệp, Công ty bảo hiểm, Công ty chứng khoán, Công ty tài chính, tổ chức tín dụng, các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính như: Thuế, Kho bạc, Bảo hiểm xã hội…