Cty CP Hồng Hà Bình Định tuyển dụng 10 nhân sự thuộc các chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y, Dinh dưỡng, QTKD, Kinh tế làm việc tại các địa bàn: Đắk Lắk, KonTum, Gia Lai và các tỉnh duyên hải miền Trung.

Thông báo tuyển dụng Cty CP Hồng Hà Bình Định

Fanpage Việc làm Khởi nghiệp Đại học tây Nguyên (Click vào ảnh trên để truy cập vào fanpage)