Cty TNHH DV tư vấn GD&ĐT Trí Tuệ Trẻ tuyển dụng:

  • 5 vị trí sư phạm mầm non
  • 5 vị trí sư phạm tiểu học
  • 2 vị trí tốt nghiệp truyền thông marketing
  • 2 vị trí tốt nghiệp QTKD
  • 1 vị trí quản lý

Ngày phỏng vấn: 17,18/4/2021

Thông báo tuyển dụng của Cty TNHH DV tư vấn GD&ĐT Trí Tuệ Trẻ

Fanpage Việc làm Khởi nghiệp Đại học tây Nguyên (Click vào ảnh trên để truy cập vào fanpage)