Cty CP Giám định cà phê và hàng hóa XNK chi nhánh Đắk Lắk tuyển dụng 5 chuyên viên. Chi tiết xem thông báo kèm theo:

Fanpage Việc làm – Khởi nghiệp Đại học Tây Nguyên: www.facebook.com/VieclamDHTN