Cty CP AKAY Sài Gòn chi nhánh Đắk Nông tuyển dụng nhân sự Thực tập, nghiên cứu và làm việc tại chi nhành Cư Jut – Đắk Nông. Chi tiết xem thông báo đính kèm:

Fanpage Việc làm – Khởi nghiệp Đại học Tây Nguyên: www.facebook.com/VieclamDHTN