Cty CP Cà phê Thuận An tuyển dụng 02 Kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Đắk Min – Đắk Nông. Chi tiết xem thông báo đính kèm:

Fanpage Việc làm – Khởi nghiệp Đại học Tây Nguyên: www.facebook.com/VieclamDHTN