Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt phân bổ chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành sư phạm khóa 2021 dành cho trường Đại học Tây Nguyên theo công văn 2115/BGDĐT-GDĐH ngày 24/5/2021. Theo đó, tổng chỉ tiêu của 10 ngành sư phạm trình độ Đại học là 573 chỉ tiêu. Chi tiết chỉ tiêu từng ngành xem ảnh kèm theo.

Ngày 11/5/2021 Bộ GD và ĐT cũng đã ban hành công văn 1891/BGDĐT-GDĐH, về việc hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Theo đó, sinh viên khối ngành sư phạm từ khóa 2021 sẽ được thụ hưởng các chính sách như sau:

❌Chính sách hỗ trợ:
💲Hỗ trợ học phí
💲Hỗ trợ sinh hoạt phí: 3.630k/tháng
💲Bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp
❌UBND các tỉnh hoàn tất giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo giáo viên đối với các đơn vị đào tạo giáo viên trước ngày 30/6/2021
❌Sau khi trúng tuyển, SV ngành sư phạm gửi đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ và cam kết đến các UBND Tỉnh có nhu cầu.
Xem chi tiết công văn 1891/BGDĐT-GDĐH  TẠI ĐÂY
Xem chi tiết nghị định 116/2020/NĐ-CP TẠI ĐÂY