Năm 2021, trường Đại học Tây Nguyên dành 640 chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy với 35 ngành để xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Hồ sơ xét tuyển đợt 1 nhận từ ngày 11/5-4/6/2021.

Ngày 8/6/2021, trường Đại học Tây Nguyên công bố điểm trúng tuyển và Danh sách thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào các ngành đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy theo phương thức xét kết quả thi ĐGNL đợt 1 năm 2021.

1. Điểm trúng tuyển

TT Mã ngành Tên ngành Điểm

trúng tuyển

Điều kiện

Cách tính điểm

1 7720101 Y khoa 895 *Điều kiện:

– Đối với ngành Y khoa, các ngành đào tạo giáo viên (trừ ngành Giáo dục Thể chất): Thí sinh phải có học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt từ 6,5 trở lên.

– Đối với các ngành còn lại: Có học lực lớp 12 đạt loại trung bình trở lên.

– Đối với ngành GDMN và GDTC, thí sinh phải thêm điều kiện điểm các môn thi năng khiếu đạt từ 5,0 trở lên mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển

 

*Cách tính điểm:

Điểm tính theo thang điểm 1200. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 40 (bốn mươi điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 10 (mười điểm).

 

 

 

2 7720301 Điều dưỡng 700
3 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 700
4 7310101 Kinh tế 600
5 7310105 Kinh tế phát triển 600
6 7340101 Quản trị kinh doanh 600
7 7340121 Kinh doanh thương mại 600
8 7340201 Tài chính – Ngân hàng 600
9 7340301 Kế toán 600
10 7620115 Kinh tế nông nghiệp 600
11 7140201 Giáo dục Mầm non 700
12 7140206 Giáo dục Thể chất 600
13 7140202 Giáo dục Tiểu học 700
14 7140202JR Giáo dục Tiểu học-Tiếng Jrai 700
15 7140217 Sư phạm Ngữ văn 700
16 7229030 Văn học 600
17 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 700
18 7220201 Ngôn ngữ Anh 600
19 7140209 Sư phạm Toán học 700
20 7140211 Sư phạm Vật lý 700
21 7140212 Sư phạm Hóa học 700
22 7140213 Sư phạm Sinh học 700
23 7420101 Sinh học 600
24 7420201 Công nghệ sinh học 600
25 7480201 Công nghệ thông tin 600
26 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 600
27 7620110 Khoa học cây trồng 600
28 7620112 Bảo vệ thực vật 600
29 7620205 Lâm sinh 600
30 7540101 Công nghệ thực phẩm 600
31 7850103 Quản lí đất đai 600
32 7620105 Chăn nuôi 600
33 7640101 Thú y 600
34 7229001 Triết học 600
35 7140205 Giáo dục Chính trị 700

Xem quyết định điểm trúng tuyển TẠI ĐÂY.

2. Danh sách thí sinh đủ điểm trúng tuyển

Xem danh sách thí sinh đủ điểm trúng tuyển TẠI ĐÂY

Lưu ý: Thí sinh đủ điểm công bố ở trên sẽ được công nhận trúng tuyển sau khi có kết quả tốt nghiệp năm 2021