Trường Đại học Tây Nguyên thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 – năm 2024, như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

TT Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu Phương thức tuyển sinh
1 Khoa học cây trồng 9620110 5 Người dự tuyển trình bày dự thảo đề cương nghiên cứu, dự kiến kế hoạch học tập và nghiên cứu toàn khóa trước Hội đồng chấm đề cương
2 Lâm sinh 9620205 5
3 Kinh tế nông nghiệp 9620115 5
4 Chăn nuôi 9620105 5
5 Công nghệ sinh học 9420201 5

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Yêu cầu chung đối với người dự tuyển:

a) Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ;

b) Đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển;

c) Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã được công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên; nghiên cứu viên của cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ;

d) Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa.

2. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại phụ lục của thông báo này còn hiệu lực đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương bậc 4 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Xem phụ lục TẠI ĐÂY

Thí sinh xem quy định về xác định các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ áp dụng trong tuyển sinh Sau đại học TẠI ĐÂY

3. Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Việt phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai do Nhà trường quyết định, trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

III. DANH MỤC NGÀNH DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

Stt Ngành đào tạo Ngành tốt nghiệp phù hợp Ngành thạc sĩ sẽ phải học bổ sung sau khi trúng tuyển tiến sĩ
Đại học Thạc sĩ  
1 Khoa học cây trồng Không tuyển sinh ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học 1. Nông nghiệp

2. Khoa học cây trồng (trồng trọt)

3. Nông học

 

1. Bảo vệ thực vật

2. Lâm sinh

3. Lâm học

4. Thổ nhưỡng

5. Khoa học đất

6. Khuyến nông

7. Di truyền và chọn giống

8. Kinh tế nông nghiệp

9. Phát triển nông thôn

10. Hệ thống nông nghiệp

11. Các ngành đào tạo thạc sĩ khác ở trong nước và nước ngoài có nội dung kiến thức chuyên môn phù hợp và thuộc nhóm ngành nông nghiệp sẽ được Hội đồng tuyển sinh xét duyệt căn cứ vào hồ sơ của ứng viên.

2 Lâm sinh Không tuyển sinh ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học 1. Lâm Sinh

2. Lâm học

 

1. Khoa học cây trồng

2. Di truyền và chọn giống cây trồng.

3. Quản lý tài nguyên rừng và môi trường

4. Các ngành đào tạo thạc sĩ khác ở trong nước và nước ngoài có nội dung kiến thức chuyên môn phù hợp và thuộc nhóm ngành lâm nghiệp Quản lý rừng và bảo tồn, Khoa học và quản lý lâm nghiệp…) sẽ được Hội đồng tuyển sinh xét duyệt căn cứ vào hồ sơ của ứng viên.

3 Kinh tế nông nghiệp Không tuyển sinh ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học Kinh tế nông nghiệp 1. Khối ngành Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản: Khoa học đất, Chăn nuôi, Khoa học cây trồng, Di truyền và chọn giống cây trồng, Bảo vệ thực vật, Phát triển nông thôn, Hệ thống nông nghiệp; Lâm học, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng; Nuôi trồng thủy sản, Quản lý thủy sản.

2. Khối ngành Kinh tế học: Kinh tế học, Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Thống kê kinh tế, Toán kinh tế, Quản lý kinh tế.

3. Khối ngành Kinh doanh và Quản lý: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại; Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm; Kế toán; Khoa học quản lý, Chính sách công, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quản lý khoa học và công nghệ, Quản lý an toàn  và sức khỏe nghề nghiệp

4. Các ngành khác: Quản lý đất đai

4 Chăn nuôi Không tuyển sinh ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học Chăn nuôi

 

1. Nuôi trồng Thủy sản

2. Thú y

5 Công nghệ Sinh học Không tuyển sinh ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học Công nghệ sinh học; Sinh học thực nghiệm; Sinh học ứng dụng; Hóa sinh học; Vi sinh vật học; Sinh lý thực vật, Di truyền học. Sinh học, Sinh thái học, Thực vật học, Động vật học, Thủy sinh vật học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Kỹ thuật môi trường, Khoa học cây trồng, Di truyền và chọn giống cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ chế biến thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Chăn nuôi, Thú y, Chăn nuôi thú y, Y học, Khoa học y sinh, Dược liệu – dược học cổ truyền, Hóa sinh dược.

IV. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1. Hình thức đào tạo: chính quy tập trung

2. Thời gian đào tạo:

 • Đối với người có bằng thạc sĩ: 03 năm (36 tháng)

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển Tiến sĩ

 • Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu số1 – Tải file TẠI ĐÂY)
 • Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu;
 • Sơ yếu lý lịch (mẫu số 2-  Tải file TẠI ĐÂY) có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với ứng viên tự do);
 • Lý lịch khoa học (mẫu số 3 – Tải file TẠI ĐÂY);
 • Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học quy định tại mục yêu cầu đối với người dự tuyển của thông báo này (07 bộ, theo mẫu số 4 – Tải file TẠI ĐÂY);
 • Dự thảo đề cương nghiên cứu, dự kiến kế hoạch học tập và nghiên cứu toàn khóa. (07 bộ, theo mẫu số 5 – Tải file TẠI ĐÂY)
 • Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu (mẫu số 6 – Tải file TẠI ĐÂY);
 • Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức)
 • Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu có);
 • 02 ảnh 3´4 (chụp không quá 3 tháng) và 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển.

2. Lệ phí dự tuyển

 • Lệ phí dự tuyển : 200.000đ/ứng viên. Thí sinh nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản:
  • Tên tài khoản: Trường Đại học Tây Nguyên
  • Số tài khoản: 5200201012013 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk.
  • Nội dung chuyển khoản: HSTS, Họ tên, số điện thoại. Ví dụ: HSTS, Nguyễn Văn Anh, 0985212121
  • Chọn chế độ chuyển khoản thường (hệ thống chưa hỗ trợ chuyển khoản nhanh)
 • Phí Hội đồng xét duyệt dự thảo đề cương nghiên cứu: 1.650.000/ứng viên (Nộp sau)

VI. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

 • Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/5/2024
 • Thời gian trình bày đề cương nghiên cứu (dự kiến): 25/6/2024
 • Thời gian công bố kết quả tuyển sinh (dự kiến): 7/2024
 • Thời gian nhập học (dự kiến): 8/2024

VII. HỌC PHÍ

 • Học phí thu theo qui định của Trường Đại học Tây Nguyên.

VIII. CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ

 • Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Truyền thông và tư vấn tuyển sinh, Tầng 1, Tòa nhà điều hành, Trường Đại học Tây Nguyên, số 567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 • Cách 2: Gửi hồ sơ qua bưu điện theo địa chỉ: Phòng Truyền thông và tư vấn tuyển sinh, Tầng 1, Tòa nhà điều hành, Trường Đại học Tây Nguyên, số 567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, SĐT: 0965164445

Tải thông báo tuyển sinh Tiến sĩ: TẠI ĐÂY