Home/Tin tức & Sự kiện
Tin tức & Sự kiện2020-04-02T09:53:15+07:00

Tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Trường Đại học Tây Nguyên thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Dự kiến thi ngày 09 - 10/9/2023, cụ thể như sau: 1. [...]

May 26th, 2023|Các lớp ngắn hạn|

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2023

Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành, Trường Đại học Tây Nguyên thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2023 như sau: 1. Đối tượng và điều kiện xét tuyển [...]

April 10th, 2023|Tuyển sinh Đại học|