Home/Tuyển sinh Đại học
Tuyển sinh Đại học2021-04-08T15:45:18+07:00

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học chính quy 2021

Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tây Nguyên quy định đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính [...]

March 15th, 2021|Tuyển sinh Đại học|