Trường Đại học Tây Nguyên thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giảng viên (hạng I – giảng viên cao cấp, hạng II – giảng viên chính, hạng III – giảng viên) giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

1. Đối tượng tuyển sinh

Giảng viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập đã được bổ nhiệm và đang làm ở vị trí công tác phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hoặc có nhu cầu xét thăng hạng, thi thăng hạng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Cụ thể như sau:

1.1. Đối tượng giảng viên hạng I

a) Đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I).

b) Đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương từ đủ 3 năm trở lên.

1.2. Đối tượng giảng viên hạng II

a) Đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II).

b) Đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên.

1.3. Đối tượng giảng viên hạng III

Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng (GDĐH) đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III).

2. Hồ sơ tuyển sinh

  • 01 đơn xin học lớp bồi dưỡng. Tải mẫu đơn TẠI ĐÂY
  • 01 bản photo công chứng bằng tốt nghiệp CĐ, hoặc ĐH, sau ĐH
  • 02 ảnh 4×6 (ảnh thẻ)
  • 01 bản photo chứng minh nhân dân

3. Chương trình bồi dưỡng: 240 tiết (theo chương trình bồi dưỡng ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

4. Kinh phí khóa học (hạng I, II, III)

  • Lớp từ 15 đến 29 học viên: 3.500.000 đ/ học viên
  • Lớp từ 30 đến 49 học viên: 3.000.000 đ/ học viên
  • Lớp từ 50 đến 99 học viên: 2.500.000 đ/ học viên
  • Lớp từ 100 đến 149 học viên: 2.000.000 đ/ học viên
  • Lớp từ 150 đến 199 học viên: 1.500.000 đ/ học viên

Đối với các lớp không tổ chức học tại trường Đại học Tây Nguyên, chi phí lưu trú và đi lại của giảng viên sẽ do cơ sở liên kết đào tạo chi trả.

Kinh phí phát sinh trong quá trình đi tìm hiểu thực tế trong thời gian tham gia khóa học sẽ do học viên tự chi trả.

5. Kế hoạch tuyển sinh, học tập

– Tuyển sinh:

Trường Đại học Tây Nguyên tuyển sinh và mở lớp liên tục.

– Loại hình đào tạo:

Thời gian đào tạo bồi dưỡng tổ chức theo hình thức: tập trung, vừa làm vừa học hoặc online đảm bảo yêu cầu tối thiểu 240 tiết. Với hình thức vừa làm vừa học, các học viên sẽ học vào các ngày thứ bảy, chủ nhật trong thời gian 10 tuần. Với hình thức tâp trung, các học viên sẽ học vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần, trong thời gian 6 tuần.

6. Chứng chỉ khóa học

Học viên sau khi hoàn thành chương trình theo quy định hiện hành, đạt kết quả sẽ được cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng đã đăng kí học.

Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng đăng kí học hoặc các đơn vị giáo dục xác định nhu cầu bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thì gửi hồ sơ và công văn đề nghị về Trường Đại học Tây Nguyên để phối hợp tổ chức.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

ThS. Trần Thị Lệ Thanh, Chuyên viên TT KHXH&NV, Trường Đại học Tây Nguyên.

Điện thoại: 02623825490 hoặc 0905590706 hoặc 0983624518.

Email: ttlthanh@ttn.edu.vn

Xem chi tiết thông báo tại đây

Thông tin các hệ đào tạo