Trường Đại học Tây Nguyên tuyển sinh và khai giảng liên tục các lớp đào tạo ngắn hạn khối ngành Kinh t, gồm các lớp:

❌LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG
🔹Cấp chứng chỉ (Phôi của Bộ Tài chính)
🔹Thời gian đào tạo: 2,5 tháng (ngày thứ 7 & CN hàng tuần)
🔹Học phí: 2.500.000đ/khóa
❌LỚP THỰC HÀNH KẾ TOÁN
🔹Thời gian đào tạo: 2,5 tháng (ngày thứ 7 & CN hàng tuần)
🔹Cấp giấy chứng nhận
🔹Học phí: 1.850.000đ/khóa
❌LỚP THỰC HÀNH KÊ KHAI BÁO CÁO THUẾ
🔹Thời gian đào tạo: 1,0 tháng (ngày thứ 7 & CN hàng tuần)
🔹Cấp giấy chứng nhận
🔹Học phí: 1.300.000đ/khóa
💥Học viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng từ trung cấp trở lên.
💥Hồ sơ đăng ký học lớp Kế toán trưởng

🔹 Đơn đăng ký. Tải mẫu đơn theo link: Don dang ky hoc lop KTT.doc

🔹 Bản sao CMND hoặc Thẻ căn cước công dân
🔹 Bản sao công chứng Bảng điểm và bằng cấp
🔹 02 hình thẻ 3×4
💥Hồ sơ đăng ký học lớp Thực hành kế toán và Thực hành kê khai báo cáo thuế: Liên hệ văn phòng Khoa Kinh tế
Điện thoại: 02623.853.274