Home/Việc làm – Khởi nghiệp
Việc làm – Khởi nghiệp2021-04-09T09:03:19+07:00

[ĐHTN] Cty CP Clay Việt Nam – Cty CP hợp tác đầu tư Việt Nhật tuyển dụng

Công ty Cổ phần Clay Việt Nam - Công ty Cổ phần hợp tác đầu tư Việt Nhật - Trường Đại học Tây Nguyên 🔵🔵Đối tượng: Sinh viên năm 3, năm 4, sắp tốt nghiệp, đã tốt nghiệp trình độ [...]

April 20th, 2021|Categories: Việc làm - Khởi nghiệp|