Home/Tuyển sinh Vừa học Vừa làm
Tuyển sinh Vừa học Vừa làm2021-04-08T15:47:13+07:00

Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ Vừa làm Vừa học đợt 3 năm 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tây Nguyên công bố danh sách thí sinh trúng tuyển các lớp hệ Vừa làm vừa học, đợt 3 năm 2021 gồm các ngành: Liên thông ngành Lâm sinh. Liên thông ngành Điều [...]

October 5th, 2021|Tuyển sinh Vừa học Vừa làm|