Home/Tuyển sinh Vừa học Vừa làm
Tuyển sinh Vừa học Vừa làm2021-04-08T15:47:13+07:00

Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ Vừa làm Vừa học đợt 1 năm 2022

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tây Nguyên công bố danh sách 194 thí sinh trúng tuyển các lớp hệ Vừa làm vừa học, đợt 1 năm 2022 gồm 12 ngành: Sư phạm Tiếng Anh Giáo dục Tiểu học [...]

August 4th, 2022|Tuyển sinh Vừa học Vừa làm|

Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ Vừa làm Vừa học đợt 4 năm 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tây Nguyên công bố danh sách thí sinh trúng tuyển các lớp hệ Vừa làm vừa học, đợt 4 năm 2021 gồm các ngành: Liên thông ngành Lâm sinh. Liên thông ngành Quản [...]

November 25th, 2021|Tuyển sinh Vừa học Vừa làm|

Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ Vừa làm Vừa học đợt 3 năm 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tây Nguyên công bố danh sách thí sinh trúng tuyển các lớp hệ Vừa làm vừa học, đợt 3 năm 2021 gồm các ngành: Liên thông ngành Lâm sinh. Liên thông ngành Điều [...]

October 5th, 2021|Tuyển sinh Vừa học Vừa làm|