Click vào tên ngành để xem mô tả về ngành, cơ hội việc làm và các thông tin khác:

 1. Y khoa 
 2. Điều dưỡng 
 3. Kỹ thuật xét nghiệm y học
 4. Giáo dục Mầm non
 5. Giáo dục Tiểu học
 6. Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai
 7. Sư phạm Ngữ văn
 8. Sư phạm Tiếng Anh
 9. Giáo dục Chính trị
 10. Giáo dục Thể chất
 11. Sư phạm Toán học 
 12. Sư phạm Vật lý
 13. Sư phạm Hoá học
 14. Sư phạm Sinh học
 15. Sư phạm Khoa học tự nhiên* 
 16. Ngôn ngữ Anh
 17. Triết học
 18. Văn học
 19. Kinh tế
 20. Kinh tế phát triển
 21. Kinh tế nông nghiệp
 22. Quản trị kinh doanh
 23. Quản trị kinh doanh chất lượng cao* 
 24. Tài chính – Ngân hàng
 25. Kinh doanh thương mại
 26. Kế toán
 27. Sinh học
 28. Công nghệ sinh học
 29. Công nghệ Sinh học – Y dược
 30. Công nghệ thông tin
 31. Công nghệ thực phẩm
 32. Công nghệ sau thu hoạch
 33. Khoa học cây trồng
 34. Nông nghiệp Công nghệ cao*
 35. Bảo vệ thực vật
 36. Lâm sinh
 37. Quản lí tài nguyên rừng
 38. Quản lý đất đai
 39. Thú y
 40. Chăn nuôi